NORDBO SENIOR

et seniorfællesskab

TIRSDAGSKLUBBEN

Her får medlemmerne et afvekslende program med foredrag, rejsebeskrivelser, udflugter og underholdning/hygge med kaffe og hjemmebagt brød. (30,- kr.) og en sang eller to. Møderne holdes i beboerhuset ”Nordbo” tirsdage kl. 14 – 16. Programmet for møderne udleveres som folder og kan ses på vores hjemmeside, i Pensionistavisen” og Danske Seniorers medlemsblad Seniorbladet
Mød op og spørg efter Benny, han er tovholder for TIRSDAGSKLUBBEN

Aktuelt program!

se under "aktivitetskalender"