et seniorfællesskab for alle

Nordre Kobbelvej 102, 7000 Fredericia

Klubben afholder frokostmøder ca 1 gang i måneden,

Derudover arrangeres der udflugter afpasset efter årstiden.

Tovholder: Bjarne Dueholm,
mail kasserer@nordbosenior.dk