et seniorfællesskab for alle

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia

CORONA ER TILBAGE

Regeringen, borgmesteren og politichefen har udsendt nye retningslinier for bekæmpelse af spredning af corona virus.

Anbefalinger og påbud om at undgå offentligt socialt samvær m.m. bevirker at bestyrelsen, i samarbejde med tovholderne, har besluttet at aflyse alle indendørs aktiviteter indtil 21.5.2021 indtil videre. Udendørs aktiviteterne krolf, petanque, traveture, cykelture er genoptaget.

Det er derfor vigtigt at følge med i udviklingen via vores ugebrev, som udsendes til alle medlemmer af NORDBO SENIOR via mail, og kan findes på vores hjemmeside under "NORDBO SENIOR" og "Ugebreve"

Vi beklager alle at dette er et nødvendigt skridt, for at være med til at begrænse udbredelsen af COVID-19 truslen.

Skrevet den 14. april 2021

SIDSTE NYT

Krolf og Petanque er startet op igen, da det er en udendørs aktivitet. Mød op tirsdage kl. 10 ved Nordbo Huset. Tovholder er Gertrud.

Onsdage kl. 18 er der cykeltur med start fra Nordbo Huset. Første geng den 14.4.2021. Tovholder Bent Iversen

Hver torsdag kl. 10 er der travetur fra Nordbo Huset. Tovholder Bent Iversen.

Skrevet den 6. april 2021


Velkommen til Nordbo Senior's hjemmeside.
Du kommer rundt på siden ved at sætte pilen på temaerne herover, og føre pilen ned til det emne du vil vide mere om.
Kik dig omkring på alle siderne og få inspiration til at blive en aktiv Nordbo Senior
.