et seniorfællesskab for alle

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia

CORONA ER TILBAGE

Regeringen, borgmesteren og politichefen har udsendt nye retningslinier for bekæmpelse af spredning af corona virus.

Anbefalinger og påbud om at undgå offentligt socialt samvær m.m. bevirker at bestyrelsen, i samarbejde med tovholderne, har besluttet at aflyse alle aktiviteter indtil 5.4.2021 indtil videre.

Det er derfor vigtigt at følge med i udviklingen via vores ugebrev, som udsendes til alle medlemmer af NORDBO SENIOR via mail, og kan findes på vores hjemmeside under "NORDBO SENIOR" og "Ugebreve"

Vi beklager alle at dette er et nødvendigt skridt, for at være med til at begrænse udbredelsen af COVID-19 truslen.

skrevet den 27. februar 2021


Velkommen til Nordbo Senior's hjemmeside.
Du kommer rundt på siden ved at sætte pilen på temaerne herover, og føre pilen ned til det emne du vil vide mere om.
Kik dig omkring på alle siderne og få inspiration til at blive en aktiv Nordbo Senior
.