et seniorfællesskab for alle

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia

Festlig start på år 2020


KLIK PÅ IKONET FOR AT SE INVITATIONEN

Direktør Katrine Lester, DANSKE SENIORER, holder nytårstalen 2020