et seniorfællesskab for alle

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia

Alm. brug af PC - Ipad - Mobiltelefon

Hver onsdag fra kl. 9 til kl 12 undervises i almindelig brug af PC, Ipad eller mobiltelefon.

På PC kan du lære om tekstbehandling, regneark, mm

På Ipad om opkomblig på internet m.m.

På mobiltelefonen om opringning, SMS m.m.

Har du noget du vil vide mere om, og vi kan hjælpe er det her du skal tilmelde dig til Marianne Nyrup, mail formand@nordbosenior.dk eller telefon 20 84 71 39