et seniorfællesskab for alle

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia

PC Hjælp

Datastuen yder support til medlemmer af Nordbo Senior i spørgsmål om brugen af PC, herunder detailspørgsmål om fx Word, Excel, Publisher, LibreOffice og PhotoFiltre samt tekniske spørgsmål - justeringer, men ikke reparationer.

Spørgsmål om PC rettes til Henry på mail hbs@mailbs.dk, og om tekniske spørgsmål til Erling på mail justesene@gmail.com.

Hvis problemet ikke kan klares pr. mail, kan der træffes aftale om et møde i Datastuen i Nordbo Huset.