et seniorfællesskab for alle

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia

PC Hjælp

Datastuen yder support til medlemmer af Nordbo Senior i spørgsmål om brugen af PC, herunder detailspørgsmål om fx Word, Excel, Publisher, LibreOffice og PhotoFiltre samt tekniske spørgsmål - justeringer, men ikke reparationer.

Spørgsmål om PC rettes til Henry på telefon 40 75 42 08, og om tekniske spørgsmål til Erling på telefon 51 95 41 47.

Hvis problemet ikke kan klares pr telefon, kan der træffes aftale om et møde i Datastuen i Nordbo Huset.