et seniorfællesskab for alle

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia

DATASTUEN

I Datastuen undervises der på hold.

Undervisningen omfatter generel brug af PC, Internet, E-mail, NemID, E-Boks, Netbank, samt brug af Word, LibreOffice og Regneprogrammer. Kursus i billedredigering, herunder også billedoverførsel og billedsortering fortsætter.

Alle aktiviteter kræver medlemskab af Nordbo Senior.

Holdundervisningen er gratis for 10x3 lektioner. Indmeldelse og tilmelding til undervisning sker til

Marianne Nyrup, på tlf.: 2084 7139 eller
e-mail: marianne@nyrups-inc.dk

Under forudsætning af, at der er tilstrækkelig tilslutning, vil være følgende hold:

Mandage, fra kl. 9. til 12.

Billedbehandling.
Der kræves lidt kendskab til PC. Der arbejdes med overførsel af billeder fra medier (fotoapparat og iPhone mm.) Der vil også være mulighed for f.eks. beskæring og retouchering.

 

 

Onsdage, fra kl. 9 til 12.
Almen PC.

Vi bruger de knapper og symboler der ser mystiske ud, og ser hvad der sker.

 

Spørgsmål om undervisningen kan rettes til
Henry Brock Sørensen, på tlf.: 40754208, eller
e-mail: hbs@mailbs.dk

Som tovholdere og hjælpere kan du møde Henry,

Erling, Ane Margit og Jens Erik.