et seniorfællesskab for alle

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia

DATASTUEN

I Datastuen undervises der på hold.

Undervisningen omfatter generel brug af PC, Internet, E-mail, NemID, E-Boks, Netbank, samt brug af Word, LibreOffice og Regneprogrammer. Som noget nyt starter fra efteråret et kursus i billedredigering, herunder også billedoverførsel og billedsortering.

Alle aktiviteter kræver medlemskab af Nordbo Senior.

Holdundervisningen er gratis for 10x3 lektioner. Indmeldelse og tilmelding til undervisning sker til

Marianne Nyrup, på tlf.: 2084 7139 eller
e-mail: marianne@nyrups-inc.dk

Under forudsætning af, at der er tilstrækkelig tilslutning, vil være følgende hold:

Mandage, fra 23. september til 25. november fra kl. 9 til 12.
Almen PC for begyndere og lidt øvede.
Der arbejdes med Windows 10, skriveprogrammer, NemId, borger.dk. I øvrigt tages alle relevante emner op.

Tirsdage, fra 24. september til 26. november fra kl. 9 til 12.

Billedbehandling. Der kræves lidt kendskab til PC.
Der arbejdes med overførsel af billeder fra medier (fotoapparat og iPhone mm.) Der vil også være mulighed for f.eks. beskæring og retouchering.

Onsdage, fra 25. september til 27. november fra kl. 9 til 12.
Almen PC for lidt øvede og øvede.
Vi bruger de knapper og symboler der ser mystiske ud, og ser hvad der sker.

 

Spørgsmål om undervisningen kan rettes til
Henry Brock Sørensen, på tlf.: 40754208, eller
e-mail: hbs@mailbs.dk

Som tovholdere og hjælpere kan du møde Henry,

Erling, Ane Margit og Jens Erik.