NORDBO SENIOR

et seniorfællesskab for alle

DATASTUEN

I Datastuen undervises der på hold.

Undervisningen omfatter generel brug af PC, Internet, E-mail, NemID, E-Boks, Netbank, samt brug af Word, LibreOffice og Regneprogrammer. Som noget nyt starter fra efteråret et kursus i billedredigering, herunder også billedoverførsel og billedsortering.

Alle aktiviteter kræver medlemskab af Nordbo Senior.

Holdundervisningen koster 200 kr. for 10x3 lektioner. Indmeldelse og tilmelding til undervisning sker til

Marianne Nyrup, på tlf.: 2084 7139 eller
e-mail: marianne@nyrups-inc.dk

Under forudsætning af, at der er tilstrækkelig tilslutning, vil være følgende hold:

Mandage, frem til 11.marts fra kl. 9 til 12.
Almen PC.

Der arbejdes med Windows 10, skriveprogrmmer, NemId, borger.dk. For beyndere, men alle relevante emner tages op.

Tirsdage, frem til 12. marts fra kl. 9 til 12. Billedbehandling.
Der arbejdes med overførsel af billeder fra medier (fotoapperat og iPhone mm.) Der vil også være mulighed for f.eks. beskæring og retouchering.

Onsdage frem til 13. marts fra kl. 9 til 12.
Almen PC for viderekomne 
Vi bruger de knapper og symboler der ser mystiske ud, og ser hvad der sker.

 

Spørgsmål om undervisningen kan rettes til
Henry Brock Sørensen, på tlf.: 40754208, eller
e-mail: hbs@mailbs.dk

Som tovholdere og hjælpere kan du møde Henry,

Erling, Ane Margit og Jens Erik.